MOBİL SERVİS
Mobil Servis
 
Transformatör Yağları
 
Yağ Özellikleri
 
Mobil Bakım Talep Formu
 
MOBİL SERVİS  »  Transformatör Yağları

Yüksek gerilimli güç ve dağıtım transformatörleri enerji üretim iletim dağıtım sistemlerinin kalbi durumundadırlar ve periyodik bakıma ihtiyaç duyarlar. Günümüz elektrik tesislerinde kesintisiz ve sürekli beslenmenin sağlanması ve tesisin yüksek bir işletme güvenliğinde ve uzun ömürlü olarak çalışması için transformatörlerin hayati önem taşıyan periyodik bakımları bu konuda uzman kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Servisteki transformatörler belirli periyotlarda bakım testleri denilen testlerden geçirilmelidir. Bu testler transformatörün durumu ve gidişatı hakkında kullanıcıya bilgi verir.

Transformatörlerde kullanılan madeni yağların üç temel görevi vardır;

Gerilim altındaki kısımları birbirlerine ve toprağa karşı yalıtmak,
Transformatör içinde oluşan kayıp ısıları soğutmak için dışarıdaki ortama (havaya) iletmek,
Transformatör içinde bulunan di-elektrik dayanımı zayıflatacak hava, su ve katı yalıtım malzemelerin (ahşap) yaşlanması ile oluşan atıkların emilmesi suretiyle sargılar arasından dışarıya atmak.


Yukarıdaki görevler transformatör yağı tarafından tesisin emniyetini ve ömrünü olumsuz olarak etkilemeden senelerce güvenle yerine getirmelidir. Bu nedenle transformatör yağları gerektiği şekilde hazırlanmalıdır. Ancak transformatör yağları ve transformatörün aktif kısmında bulunan selüloz tabanlı yalıtım maddeleri, ürünün çalıştığı yerin işletme koşullarına göre (yüke bağlı olan ısıl farklılıklardan dolayı hava alışverişi, kısmı deşarjlar sonucu ayrışma) ve transformatörün yük durumuna göre okside olur elektriksel ve kimyasal olarak yıpranır, çamurlaşır, havanın rutubetini alarak özelliklerini yitirirler. Transformatör yağının özelliğini yitirmesi yağın yukarıda belirtilen görevlerini yapamamasına ve bunun sonucu olarak da transformatör sargılarının dayanımının düşerek arızalanmasına (yanmasına) neden olur. Bu nedenle transformatör yağlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi şarttır. Bu kontrollerle transformatör yağından başka içerde bulunan ve doğrudan ölçemediğimiz yalıtım malzemelerinin de özelliklerini ve yaşlanma durumlarını tespit etmemiz mümkündür. Servisteki transformatörlerden alınacak yağ numunelerine 6 ayda bir di-elektrik yağ testi yapılmalı, sonuçları değerlendirilmeli ve bu sonuçlara göre bakım işleminin türü ve boyutu belirlenmelidir. Bu deney sonunda elde edilen sonuçlar transformatörün sağlıklı olarak çalışmasına engel teşkil edebilecek kadar kritik bir boyuta ulaşmışsa ve yağdaki uygunsuzluk yağ testi ile tespit edilemeyecek boyutlara ulaşmışsa transformatör yağına diğer testler de uygulanmalıdır.

Transformatör Yağından Numune Alımı

Yağ numunesi temiz ve kuru 1,5 litrelik bir kaba alınmalı; mümkünse kap 100 °C ye kadar ısıtılarak kurutulmalıdır.
Numune kabı olarak cam şişe ya da paslanmaz saç kap kullanılmalıdır.
Numuneler mümkün olabildiğince kuru havalarda alınmalı, yağın kirlenmesi ve rutubet alması önlenmelidir.
Numune kabının içine ve yağa elle temastan kaçınılmalıdır.
Numune alınacak vana önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir.
Vanayı açarak bir iki litre yağın boşa akması sağlanmalıdır.
Kap numune yağ ile iyice çalkalanmalıdır.
Kap hacmi tamamen yağ ile doldurulmalıdır.
Kabın ağzı hava almaması için iyice kapatılmalı yağın içine yabancı madde girmemesi için önlem alınmalıdır.
Mümkünse kabın kapağı contalı olmalıdır.
Kap, ışığın ve sıcaklığın etkisinden uzak serin bir yerde saklanmalıdır.
Numune üzerine transformatörün markası, modeli, gerilimi, gücü ve numune alınan tarih yazılmalıdır.
Mümkün olduğunca kısa bir zamanda test edilmelidir.


Copyright © 2018, Elkima Elk. İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. | Tüm hakları saklıdır.   web tasarım izmir