MOBİL SERVİS
Mobil Servis
 
Transformatör Yağları
 
Yağ Özellikleri
 
Mobil Bakım Talep Formu
 
MOBİL SERVİS  »  Yağ Özellikleri

Görünüm :

Yağ ışık altında tortusuz , temiz, şeffaf , berrak görünmelidir.Rengi mümkün olduğunca uçuk sarı olmalıdır.

Yoğunluk :

Yağın 15 °C 'deki yoğunluğu 0,895 kg/dm³ olmalıdır.

Vizkozite (Akışkanlık) :

Transformatörlerde yeterli soğutmayı gerçekleştirecek bir yağın dolanımı için kinematik vizkozitesinin düşük olması gerekir.

Kapsadığı Su Miktarı :

Bir yağın delinme dayanımı yağın nemliliğine bağlı olarak çok düşer.Yüksek gerilim transformatörlerine yanlızca kurutulmuş yağ doldurulabilir.Su veya nem serbest halde , erimiş , veya kimyasal olarak yağda bağlı olarak bulunabilir.Bunun tretman işlemiyle uzaklaştırılması zorunludur.

Kapsadığı Hava Miktarı :

Transformatör yağlarının içinde gazlar eriyik halinde bulanabilir.Transformatör yağının içinde eriyik halinde bulunan hava , su kadar hızlı bir şekilde yağın yalıtkanlığını düşürmez.Ancak havanı içinde bulunan oksijen yağın kimyasal olarak yaşlanmasını hızlandırır.Transformatör içinde bulunan hava serbest halde sargıların içinde dolaşıyorsa Transformatör için büyük bir risk oluşturur.Bu nedenle bu havanın ve diğer gazların ilk yağ dolum işlemleri sırasında atılması gerekir.Vakumlama işlemi gaz eriyiklerin yağdan ayrışmasını çabuklaştırır.

Delinme Dayanımı :

Bir transformatör yağının durumu hakkında karar verebilmek için en pratik ölçme metotu delinme dayanımıdır. Delinme Gerilimi Numune alınan yağ 2,5 mm aralığında 36 mm çapında iki küresel elektrot arasındaki yağ tabakasını delen gerilime denir.Transformatör yağı, içindeki su miktarına , erimiş katı yalıtım maddelerinin yağı kirletme derecesine bağlı olarak dayanımını yitirir.Bu yöntemle transformatör yağının durumu hakkında genel bir kanıya varmak mümkündür ancak bazı durumlarda bu yöntem yetersiz olabilir.Örneğin delinme dayanımı yüksek çıkan bir yağın yaşlanması veya kimyasal özelliklerini yitirmesi gibi.

Dielektrik Kayıp Faktörü (tan) :

Kayıp faktörü ölçümü ile yağın akışkan ve elektriksel kalitesinin değerlendirmesinde en geçerli yöntemdir.İşletmede yaşlanan yağda ölçülen bu büyüklüğün değerlerindeki değişimler yağın ve içerdeki katı yalıtım malzemelerinin değişim derecesini de verirler.Bu değerin tespiti ile yaşlanmış bir yağın durumu hakkında daha net bilgi sahibi olunabilir.

Nötralizasyon Ve Sabunlaşma Sayısı :

Bu değer yağdaki serbest asitlerin miktarını gösterir .Nötralizasyon sayısının yüksek olması yağın yaşlanmasının bir kanıtıdır.

Çamur Oluşumu :

İşletme koşullarına bağlı olarak yaşlanan ve zamanla çözülen katı yalıtkan maddeler karbonlaşan yağ molekülleri ile birleşirler dibe çökerler.


YENİ TRANSFORMATÖR YAĞLARININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Yağ numunesi temiz ve kuru 1,5 litrelik bir kaba alınmalı; mümkünse kap 100 °C ye kadar ısıtılarak kurutulmalıdır.
Numune kabı olarak cam şişe ya da paslanmaz saç kap kullanılmalıdır.
Numuneler mümkün olabildiğince kuru havalarda alınmalı, yağın kirlenmesi ve rutubet alması önlenmelidir.
Numune kabının içine ve yağa elle temastan kaçınılmalıdır.
Numune alınacak vana önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir.
Vanayı açarak bir iki litre yağın boşa akması sağlanmalıdır.
Kap numune yağ ile iyice çalkalanmalıdır.
Kap hacmi tamamen yağ ile doldurulmalıdır.
Kabın ağzı hava almaması için iyice kapatılmalı yağın içine yabancı madde girmemesi için önlem alınmalıdır.
Mümkünse kabın kapağı contalı olmalıdır.
Kap, ışığın ve sıcaklığın etkisinden uzak serin bir yerde saklanmalıdır.
Numune üzerine transformatörün markası, modeli, gerilimi, gücü ve numune alınan tarih yazılmalıdır.
Mümkün olduğunca kısa bir zamanda test edilmelidir.


Copyright © 2018, Elkima Elk. İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. | Tüm hakları saklıdır.   web tasarım izmir