$('ul li a').click(function(){ $('li a').removeClass("active"); $(this).addClass("active"); });

YÜKSEK GERİLİM TEST VE KİMYA LABORATUVARIULUSLARARASI AKREDİTE
TRANSFORMATÖR TEST LABORATUVARI


Güç ve Dağıtım Transformatörleri Tip Deneyler


 • Sıcaklık Artışı (Isınma) Testi
 • Tam Dalga (Yıldırım) Darbe Deneyi
 • Ses Gücü Düzeyi Deneyi

Özel Deneyler


 • Kayıp Açısı Tanjantı Ölçümü
 • Kazan Sızdırmazlık Deneyi
 • Boya Kalınlığı Ölçümü
 • Polarizasyon İndeksi Ölçümü
 • Dielektrik Absorpsiyon Testi
 • FR Analizi

Güç ve Dağıtım Transformatörleri Rutin Deneyler


 • Kısa Devre Geriliminin ve Yük Kayıplarının Ölçümü
 • Boştaki Kayıpların ve Akımın Ölçülmesi
 • Endüklenen Aşırı Gerilim Deneyi
 • Uygulanan Gerilim Deneyi
 • Yalıtım Dirençleri Ölçümü
 • Gerilim Çevirme Oranı ve Vektör Grubu Tayini Ölçümü
 • Primer ve Sekonder Sargı Dirençleri Ölçümü
 • Kısmi Deşarj Testi

O.G. Akım Trafoları ve Gerilim Trafoları


 • Akım / Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi
 • İzolasyon Dirençlerinin Ölçülmesi
 • A.C. Dielektrik Dayanım Deneyi
 • Polarizasyon İndeksi Ölçümü
 • Dielektrik Absorpsiyon Testi

SF6 Kesiciler ve Az Yağlı Kesiciler


 • Kayıp Faktörü Testi,(SF6 Kesici ve Az Yağlı Kesici)
 • Dielektrik Absorpsiyon Testi
 • İzolasyon Dirençleri Testi(SF6 Kesici ve Az Yağlı Kesici)
 • Yağ Kayıp Faktörü Testi Az Yağlı Kesici)
 • Yağ Di- Elektrik Testi (Az Yağlı Kesici)
 • A.C. Dielektrik Dayanım Deneyi (Az Yağlı Kesici)
 • Polarizasyon İndeksi Ölçümü

O.G. Parafudrlar


 • Kayıp Faktörü Testi
 • İzolasyon Dirençlerinin Ölçülmesi

Kablolar


 • İzolasyon Dirençleri Testi
 • Kayıp Faktörü Testi
 • A.C. Dielektrik Dayanım Deneyi

Diğer Testler


 • Topraklama Testleri
 • Yeraltı ve Yerüstü Enerji İletim Hatlarının İzolasyon Ölçümü

TRANSFORMATÖR VE TRANSFORMATÖR YAĞI TEST LABORATUVARIYapılan Testler


 • A1 Yağ Di-elektrik (Delinme Gerilimi) Testi
 • A2 Yağ Renk Tayini Testi
 • B1 Yağ Dialektrik (Delinme Gerilimi) Testi
 • B2 Yağ Renk Tayini Testi
 • B3 Yağ Su Miktarı Tayini Testi
 • B4 Yağ Asit Miktarı Tayini Testi
 • B5 Yağ İç Yüzey Gerilim Testi
 • B6 Yağ Kayıp Faktörü Testi 25º
 • B7 Yağ Kayıp Faktörü Testi 100º
 • C Yağ DBPC Analizi (Oksidasyon Önleyici Katkı)
 • D Yağ PCB Analizi (Tehlikeli Madde Tayini)
 • E Yağ Yoğunluk Testi
 • F Gaz Analiz Testleri

Analizi Yapılan Gazlar


 • Hidrojen Gazı Tespiti
 • Karbondioksit Gazı Tespiti
 • Karbonmonoksit Gazı Tespiti
 • Etilen Gazı Tespiti
 • Etan Gazı Tespiti
 • Metan Gazı Tespiti
 • Asetilen Gazı Tespiti
 • Toplam Erimiş Gaz Tespiti
 • Toplam Erimiş Yanıcı Gaz Tespiti